קורסים בתחום החינוך

סייעת בגנים וחינוך מיוחד

קורס ייחודי המשלב חלק עיוני וחלק מעשי. חינוך לגיל הרך, ניהול ותפעול גנים, וחינוך מיוחד בכיתות  א', ב'.

משך הקורס: 370 שעות לימוד.

תכנית הלימודים :

תורת גן. הגן כמסגרת חינוכית. 8 שעות

הנחות יסוד בעבודה בגן- תולדות גן הילדים במדינת ישראל, חוק לימוד חובה, הכרת חוזרי מנכ"ל של משרד החינוך.

תפיסות ואידיאולוגיות חינוכיות, תפיסת תפקיד הסייעת כחלק אינטגראלי מצוות הגן.

 פסיכולוגיה התפתחותית. עקרונות ההתפתחות.20 שעות

ארבע תחומים. גישות פסיכולוגיות: התפתחות פרויד, אריקסון, מאהלר, ויניקוט, בולבי, פיאז'ה,

 מבוא להוראה. תכנים ותחומי דעת בגן. 60 שעות.

 א' – תכניות :1.לקראת קריאה וכתיבה בגן- 2. פיתוח וטיפוח חשיבה מתמטית- 3.ספרות ילדים-; 4.חינוך מוזיקלי ומוטורי-;5 הוראה השפה העברית בכיתות א'-ב' –6 חגים ומועדים –.7. פעילות ילד בגן ובביה"ס. המשחק ומשמעותו. סוגי משחק. פעילות יצירתית יוצרת.