סטודנטים

הפרעות קשב וריכוז

סטודנטים

•     בהתאם לחוזר מנהל מה"ט 10-4-52 ("התאמות בבחינות גמר ממלכתיות") שבתוקף החל משנה"ל תשע"ב שהועבר למכללה ונמצא גם באתר מה"ט, יינתנו התאמות אלה רק לסטודנטים שהציגו חוות דעת עדכנית והמלצה להתאמות אלה מגורם מוסמך להערכה נוירולוגית  (נוירולוג או פסיכיאטר בלבד) לאחר בדיקת קשב  וריכוז.                      
התאמות אלה לא יינתנו על סמך אבחון דידקטי או פסיכודידקטי.
 
•     בבחינות מה"ט אין צורך בחדר נפרד מאחר ובהתאם לנהלי מחלקת הבחינות כל הבחינות מתקיימות בחדר עם  מיעוט נבחנים. התאמה זו תינתן רק במקרים חריגים.
 
•     תוספת זמן עבור הפסקה  בנוסף לתוספת הזמן הרגילה שתאושר לסטודנט/ית, תינתן רק אם הוצג גם אבחון דידקטי או פסיכודידקטי בנוסף לחוות הדעת לנושא הפרעת קשב וריכוז.

לפרטים נוספים יש לפנות לטלי צלניק, מנהלת המחלקה ללימודי תעודה - מה''ט.
טל': 03-7347539
פקס: 03-7347644