חטיבת הנדסה

מקצועות הלימוד

חטיבת הנדסה

מקצועות כלליים
מתמטיקה
מחשבים
אנגלית


מקצועות עיקריים
מבוא לטכנולוגיה
הנדסת ייצור
סטטיסטיקה ובקרת איכות
כלכלה
חשבונאות ותמחיר

מקצועות התמחות
חקר זמן ושיטות שכר עידוד
שיפור שיטות עבודה
תכנון ופיקוח הייצור
שיטות ארגון וניהול
הדרכת עובדים
יחסי עבודה וחוקי העבודה
ניהול פרויקטים ממוחשב
מבוא לחקר ביצועים
מערכות מידע
יישומי מחשב
שיווק
יצור בסיוע מחשב
פרויקט גמר