חטיבת הנדסה

מקצועות הלימוד

חטיבת הנדסה

מקצועות כלליים
מתמטיקה
תכנות מחשבים
אנגלית טכנית
פיזיקה

מקצועות בסיסיים
תורת החשמל
מערכות ספרתיות
אלקטרוניקה תקבילית

מקצועות התמחות
מכונות חשמל והינע חשמלי
מערכות הספק ומתקני חשמל
תורת בקרה ובקרים מתוכנתים
אלקטרוניקת הספק
שרטוט ממוחשב

מעבדות
חשמל
אלקטרוניקה
מערכות ספרתיות ומיתוג
מכונות חשמל והינע חשמלי
מתקני חשמל ופיקוד
בקרים מתוכנתים