חטיבת הנדסה

מקצועות לימוד

חטיבת הנדסה

מקצועות לימוד עיקריים    

 

מתמטיקה, פיסיקה, אנגלית טכנית, מבוא למחשבים,  גרפיקה הנדסית, מכאניקה טכנית, מערכות הידראוליות ופניאומאטיות, חוזק.חומרים, חלקי מכונות, בטיחות, תרמודינאמיקה טכנית , מתקני הרמה ושינוע, מבוא לחשמל ואלקטרוניקה, תורת החומרים, מכונות ומערכות כוח וחום, מערכות קירור ומיזוג אויר, דלקים, אנרגיות מתחדשות, מערכות אספקה ואחסון גז. מבוא לבקרה, רגולציה תקנות וניהול אנרגיה, צנרת וטיפול במים, קורס מפעילים סוג 1 , קורס מתקינים סוג 1 ופרויקט גמר.