חטיבת הנדסה

הנדסה תעשיה וניהול - ניהול האיכות

חטיבת הנדסה

הלימודים לתעודת הנדסאי תעשייה וניהול בהתמחות בניהול האיכות מיועדים להכשיר הנדסאי תעשייה וניהול שיוכלו למלא מגוון של תפקידים בארגונים ומפעלי תעשייה על בסיס מומחיות בתחום של ניהול האיכות. מסיימי הלימודים לתעודת הנדסאי תעשייה וניהול במגמת ניהול האיכות מקבלים דיפלומת "הנדסאי תעשייה וניהול - ניהול האיכות" מטעם משרד המסחר והתעשייה, מה"ט ומוסד הלימודים הרלוונטי.                    

 

הנדסאי תעשייה וניהול - ניהול האיכות - מידע כללי
 
תורת ניהול האיכות מדריכה את התעשיינים בשמירה על תקני האיכות. מדובר גם באיכות של מוצרים וגם באיכות של תהליכים בתעשייה. היצמדות לתקני האיכות יכולה להגדיל את הרווחיות, לקדם את התפתחות התעשייה בארץ ולהרחיב את אפשרויות השיווק של מוצרים מקומיים לחו"ל. במסגרת הלימודים לתעודת הנדסאי תעשייה וניהול בהתמחות בניהול האיכות, הסטודנטים ירכשו ידע נרחב בשיטות מתקדמות של ניהול איכות הכוללות שימוש בכלים סטטיסטיים ומעקב אחר התפלגויות סטטיסטיות של מדדים כלכליים חשובים. בסיום הלימודים לתעודת הנדסאי תעשייה וניהול בהתמחות בניהול האיכות הסטודנטים יכינו פרויקט גמר וייבחנו בבחינות חיצוניות.                                   
 
 
הנדסאי תעשייה וניהול - ניהול האיכות - תוכניות לימודים                  
 
תכניות הלימודים בלימודים לתעודת הנדסאי תעשייה וניהול במגמת ניהול האיכות כוללות את הנושאים הבאים: מבוא לתורת החומרים, מערכות אבטחת איכות, התוכנה בניהול איכות, ניהול איכות התהליכים, סטטיסטיקה יישומית, בקרת איכות סטטיסטית, תקנים ומפרטים, אמינות מערכות, בקרת איכות המוצר, מבדקי איכות, מדידת איכות ופיריון. בנוסף לכך, הסטודנטים יערכו סיורים לימודיים במפעלי תעשייה וינתחו "מקרי מבחן" שאירעו בתעשייה.                  

 

הנדסאי תעשייה וניהול - ניהול האיכות - תנאי קבלה                  
 
תנאי הקבלה ללימודים לתעודת הנדסאי תעשייה וניהול במגמת ניהול האיכות כוללים תעודת בגרות עם ציוניים חיוביים במתמטיקה- 3 יחידות לימוד, באנגלית- 3 יחידות לימוד, והבעה, לשון או ספרות עברית- 2 יחידות לימוד, או בעלי תעודת בוגר של מכינת קדם הנדסאים שעמדו בדרישות מה"ט.                               

 

הנדסאי תעשייה וניהול - ניהול האיכות - משך לימודים ותעודות                   
 
משך הלימודים בלימודים לתעודת הנדסאי תעשייה וניהול במגמת ניהול האיכות אורכים שנתיים בלימודי יום ושלוש שנים בלימודי ערב.                               

 

הנדסאי תעשייה וניהול - ניהול האיכות - אפשרויות תעסוקה                    
 
בוגרי הלימודים לתעודת הנדסאי תעשייה וניהול בהתמחות בניהול האיכות יוכלו לעסוק בכל מה שקשור לניהול האיכות בארגונים שונים ובמפעלי תעשייה ולמלא על בסיס מומחיותם בניהול האיכות תפקידי מפתח בניהול הייצור, בהנדסת ייצור, ברכש, בשירות וכדומה.                        

 

           

 

 *פתיחת החוג מותנית באישור מה"ט וברישום מינימלי של נרשמים                        

 

          

לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז ההכוונה בטלפון: 04-8181855, שלוחה 3