חטיבת הנדסה

מקצועות הלימוד

חטיבת הנדסה

קורסים במדעי החיים
ביולוגיה של התא
מיקרוביולוגיה - כללית וזיהומית
ביוכימיה - כולל ביוכימיה בהיבט קליני של מחלות איתן מתמודד כיום המדע.
פיזיולוגיה של האדם א' ו- ב'
אימונולוגיה ודיאגנוסטיקה
תרביות תאים
 
קורסי יסוד
מתמטיקה
יישומי מחשב
אנגלית טכנית
סטטיסטיקה
פיסיקה
קריאה מדעית
 
קורסים בתחומי הכימיה
כימיה כללית ופיזיקאלית
כימיה אנליטית ומכשירית
כימיה אורגנית
 
קורסים טכנולוגיים
הנדסה כימית
טכנולוגיית מזון
טכנולוגיה של שוקולד
הנדסה ביוטכנולוגית
תהליכי הפרדה