חטיבת עיצוב

מקצועות הלימוד

חטיבת עיצוב

בקרה ואבטחת איכות בביצוע
כבישים ותשתיות
עבודות עפר
סלילה
בנייה
מדידות
עבודות כבישים וגשרים
 
תכנון וביצוע מבנים
תכנון קונסטרוקציות בטון
תכנון קונסט' פלדה ועץ
חישוב כמויות
ארגון וניהול אתרי בנייה
בטיחות באתרי בנייה
שרותי בניין: אינסטלציה,
חשמל, ומיזוג אוויר
 
מקצועות מחשב
AUTOCAD תוכנת שרטוט
ATIR תוכנה לתכנון מבנים
PROJECT תוכנה לניהול פרויקטים
BENARIT תוכנה לניהול וחישוב כמויות