חטיבת עיצוב

הנדסה אזרחית (בניין) מסלול בוקר

חטיבת עיצוב

הנדסה אזרחית הינה נדבך חשוב ונחוץ לקיומה והתפתחותה של האוכלוסייה וסביבתה, במיוחד במדינה כמו מדינת ישראל, שנמצאת בתנופה ופיתוח מתמידים של המגזר האזרחי והתעשייתי.      

 

המגמה תכשיר הנדסאי בניין, מוסמכים לעריכת תוכניות קונסטרוקציה למבנים עד לגובה ארבע קומות, כולל תוכניות קונסטרוקציה לשינויים ותוספת למבנים. הנדסאי הבנייה משמשים בתפקידי תכנון, פיתוח וביצוע בתחומי בנייה רבים, כמו בנייה לתעשייה, בנייה למגורים ובנייה ציבורית.    

המכללה הטכנולוגית תל חי חרתה על דגלה קידום ושמירה על איכות הסביבה. בהתאם לכך, הותאמו כל תכני הלימודים במגמה להנדסה אזרחית עקרונות הבנייה הירוקה.      

במגמת הנדסה אזרחית קיימות שתי התמחויות, כאשר כל הסטודנטים לומדים לפחות ארבעה סמסטרים. 

 
 ההתמחויות:
 
1. ניהול וביצוע הבנייה עם סיום הלימודים (ארבעה סמסטרים) ועמידה בכל הדרישות, מקבלים הבוגרים תואר מהנדס אזרחי במגמת משנה ניהול הבנייה. תעודה זו מאפשרת רישום בפנקס הקבלנים במקביל לרישום בפנקס ההנדסאים. בוגר המגמה יהיה זכאי לקבלת תואר "מנהל עבודה" ולנהל אתר בנייה (לאחר שישלים בחינה נוספת במשרד העבודה).  
 
2. תכנון מבנים בוגרי המגמה בעלי הישגים מתאימים יוכלו להמשיך וללמוד סמסטר חמישי, כ- 320 שעות, לקראת התמחות שנייה. התעודה - מהנדס אזרחי במגמת משנה תכנון מבנים, מקנה לבוגר זכות חתימה על תכנון קונסטרוקציות של מבנים 'פשוטים' (עד 4 קומות), הגשת תוכניות מבנים לאישור ועדות בנייה מקומיות, בנוסף לתואר ניהול וביצוע בנייה ותעודה של מנהל עבודה. מגמת הנדסה אזרחית במכללה הטכנולוגית תל חי דורגה במקום הראשון בסקר שנערך במה"ט בקרב 90 מכללות בארץ.    
 
 

השתלבות בשוק העבודה הנדסאי בניין או ניהול בנייה, יוכל להשתלב לאחר סיום לימודיו בעבודה בחברות נדל"ן ובנייה, משרדי תכנון, רשויות מקומיות, משרדי מהנדסים במגזר הפרטי או הציבורי (מהנדסי ערים) בתפקידים שונים כגון: אחראי באתרי בנייה, מפקח עבודה או הנדסאי עבודה מטעם הקבלן המבצע ועוד.      

 

משך הלימודים:
מסלול בוקר ניהול הבניה – 4 ימי לימוד מלאים במשך שנתיים.   תכנון מבנים – תוספת של 320 שעות לקראת התמחות שנייה – סמסטר אחד יומיים בשבוע.        
 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז ההכוונה בטלפון: 04-8181855, שלוחה 3