חטיבת תקשורת

אתרי פסטיבלים

חטיבת תקשורת

פסטיבל הקולנוע ירושלים
http://www.jff.org.il/

פסטיבל דוקאביב
http://www.docaviv.co.il/

פסטיבל חיפה
http://www.haifaff.co.il/

פסטיבל עין יהודית
http://www.jewisheye.org.il/

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי נשים
http://www.iwff.net/

פסטיבל דרום
http://csf.sapir.ac.il/

הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע גאה
http://www.tlvfest.com/he