לימודי חוץ

בנה ביתך

לימודי חוץ

קורס –  בנה ביתך

מטרת הקורס – להקנות ידע , כלים והוזלת עלויות הבניה לבוני בתים פרטיים.. נושאי לימוד עיקרים : 1. לימוד תכניות אדריכליות לצורך הבנת השלבים וסדרם . 2. ניתוח שלבי בנייה משלב שלד עד שלב מפתיח . 3. בניית כתב כמויות כללי לצורך תמחור והשוואת מחירים . 4. ניהול מכרז בנייה מול קבלנים . 5. בנייה קלה . 6. שלבי ביצוע הבנייה התקנית לצורך קבלת מוצר מושלם ושילובם במערכת הכלכלית    האידיאלית .

היקף שעות הלימוד – 100 שעות אקדמיות, יום אחד בשבוע  בזמנים שייקבעו ויתואמו ביחד עם הקבוצה     

* פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.   

למידע נוסף : • מוטי חכמון -   | 04-8181312054-4368827 motih@adm.telhai.ac.il