לימודי חוץ

- ממוני אנרגיה

לימודי חוץ

קורס ממונה אנרגיה מוסמך - משרד התשתיות והאנרגיה. היקף 200 שעות לימוד אקדמיות.

ייעודו של ממונה האנרגיה הוא  מקסום וניצול משאבי האנרגיה תוך חיסכון וייעול וכן מניעת נזקים סביבתיים ושמירה על בריאות הציבור. עפ"י תקנות משרד האנרגיה חובה על מפעל וארגון שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא 300 טון שווי ערך מזוט וחשמל. להכנת סקר אנרגיה ובדיקה תקופתית וכל תאגיד ללא קשר לצריכת האנרגיה שלו ימנה אחראי (ממונה) על צריכה יעילה וחסכונית של אנרגיה בארגון. על הממונה להיות בעל תעודת הסמכה מאושר ע"י המשרד לאנרגיה ותשתיות מטרת קורס ממונה אנרגיה מוסמך: הקנית ידע מקצועי/עיוני, בניהול ושימור אנרגיה דרכי חיסכון והתייעלות בארגון. חסכון בהוצאות, פיקוח וצמצום בכמות הדלקים הנשרפים, מתן פתרונות יעילים מהקיימים, איתור תקלות, מזעור נזקים למגזר הפרטי /ציבורי. קריטריונים לקבלה לקורס ממונה אנרגיה: וותק ונסיון מקצועי רלוונטי. עיקרי נושאי הלימוד בקורס ממונה אנרגיה: 1. משק האנרגיה בעולם ובישראל. 2. שימור אנרגיה בישראל חקיקה ותקינה. 3. סוגי דלקים. 4. תהליכי שריפה 5. ייצור קיטור, שימור אנרגיה במערכות קיטור. 6. חסכון אנרגיה במשק המים. 7. טיפול במים. 8. מאזניים תרמיים. 9. מעבר חום ובידוד תרמי של מערכות ומבנים. 10. מערכות סולריות לחימום מים. 11. אנרגיה חשמלית בייצור ובשימוש בתעשייה . 12. מנועים חשמליים. 13. מערכות מיזוג אויר. 14. מערכות תאורת פנים וחוץ. 15. מכשירי מדידה פיקוד ובקרה. 16. טכנולוגיות לשימור אנרגיה. 17. כדאיות כלכלית בשימור אנרגיה 18. תפקודו של ממונה האנרגיה. 19. סקר אנרגיה 20. התנסות במעבדה. 21. סיורים. 22. עבודות גמר.

תעודה: למסיימים בהצלחה ובמעבר בחינת סיכום  תוענק תעודת הסמכה לממונה אנרגיה, מטעם משרד האנרגיה והתשתיות והמכללה הטכנולוגית תל חי משך  הלימודים – כחצי שנה מסלול ערב בקורס ממונה אנרגיה  פעמיים בשבוע

* פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.   

                     למידע נוסף : • מוטי חכמון -   | 04-8181312054-4368827 motih@adm.telhai.ac.il