קורסים בתחום עיצוב ובנייה

עיצוב פנים

הקורס מקנה ידע בתחום עיצוב הפנים ועולם הבניה, הבנת תפיסות ושיקולים שונים למתן פתרונות רלוונטיים וריאליים אותם ניתן ליישם ביתר קלות.

משך הקורס: 150 שעות לימוד.

פיקוח וניהול אתר בנייה

מיועד לעוסקים בתחום המעוניינים לשדרג את מגוון התפקידים ואת אפשריות התעסוקה. מקנה יידע רחב וכלים יישומיים.

משך הקורס: 250 שעות לימוד.

בנה ביתך

הקורס מקנה ידע בתחום בניית בתים פרטיים, כלים והוזלת עלויות הבניה. לימוד תכניות אדריכליות, ניתוח שלבי בנייה, בניית כתב כמויות, ניהול מכרזים ושלבי ביצוע הבנייה.

משך הקורס: 100 שעות לימוד.